Chiều ngày 2-11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Minh Thành đã chủ trì cuộc họp thành viên ủy ban thường kỳ tháng 10, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về tình hình kinh tế- xã hội tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ trong tháng 11/2020. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín, Nguyễn Thanh Nhàn.
Chiều ngày 15-10, tại huyện Châu Thành, Ủy banh nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang phối hợp với Bộ Giao thông vận (Bộ GTVT) tải tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang.
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 10 năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
Tổng mức Bán lẻ +7,10
Kim ngạch Xuất khẩu -12,95
Kim ngạch Nhập khẩu -44,30
Chỉ số Giá tiêu dùng CPI +4,23
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +6,41
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -6,80
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -12,78
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +3,88
Chiều ngày 2-11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lâm Minh Thành đã chủ trì cuộc họp thành viên ủy ban thường kỳ tháng 10, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh về tình hình kinh tế- xã hội tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ trong tháng 11/2020. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chín, Nguyễn Thanh Nhàn.