Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành địa phương người dân trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; xây dựng các phương án kịch bản phòng cháy chữa cháy; Điều ra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy rừng trong thời gian qua để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đó là những yêu cầu của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đỗ Thanh Bình tại buổi làm việc ...
Ngày 29/4/2020, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 626/QĐ-BKHĐT ngày 28/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ phụ trách Tổng cục Thống kê cho bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 5 năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
Tổng mức bán lẻ +2,95
Kim ngạch xuất khẩu -31,85
Kim ngạch nhập khẩu -15,25
Chỉ số giá tiêu dùng CPI +3,68
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +1,15
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -9,89
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +21,36
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +12,89
Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành địa phương người dân trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; xây dựng các phương án kịch bản phòng cháy chữa cháy; Điều ra làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy rừng trong thời gian qua để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đó là những yêu cầu của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) ...