Sáng 30-6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang - Phạm Vũ Hồng đã chủ trì cuộc họp thành viên ủy ban thường kỳ tháng 6, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng.
Với việc gỡ bỏ phong tỏa xã hội do tác động của dịch Covid-19 sớm hơn dự kiến (từ cuối tháng 4/2020 so với dự kiến cuối tháng 5/2020), dự báo tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh ta 6 tháng đầu năm 2020 lên con số 3,03%, cao hơn so với dự báo kịch bản tăng trưởng trước đó là 1,96%.
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 6 năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
Tổng mức bán lẻ +6,93
Kim ngạch xuất khẩu +134,17
Kim ngạch nhập khẩu -28,02
Chỉ số giá tiêu dùng CPI +4,37
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +7,77
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +9,92
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo +6,42
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +10,21
Sáng 30-6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang - Phạm Vũ Hồng đã chủ trì cuộc họp thành viên ủy ban thường kỳ tháng 6, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng.