Sáng ngày 26- 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với UBND huyện Vĩnh Thuận nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, quý I năm 2020 và xem xét giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của địa phương. (ảnh)
Quí I năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta phát triển ổn định, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm hơn so cùng kỳ, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản do thời tiết thuận lợi nên có mức tăng trưởng khá; đời sống nhân dân được cải thiện, dịch bệnh được kiểm soát; an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững.
Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng 3 năm 2020 (+ tăng/- giảm) so với cùng kỳ năm 2019 (%)
Tổng mức bán lẻ +5,85
Kim ngạch xuất khẩu +32,03
Kim ngạch nhập khẩu +180,37
Chỉ số giá tiêu dùng CPI +6,85
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) +1,88
Chỉ số Tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -16,16
Chỉ số Tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo -13,28
Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp +15,43
Sáng ngày 26- 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với UBND huyện Vĩnh Thuận nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, quý I năm 2020 và xem xét giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của địa phương. (ảnh)