Tin nóng
19.09.2014

DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2327/QĐ-UBND , ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành biểu mẫu thu thập thông tin thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang)

  1. Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

  2. Sở Tài Nguyên và Môi Trường

  3. Sở Công Thương

  4. Sở Xây Dựng

  5. Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh

  6. Kho Bạc Nhà nước tỉnh

  7. Sở Tài Chính

  8. Chi nhánh Ngân hàng đầu tư phát triển tỉnh

  9. Sở Văn Hóa & Thể Thao

10. Sở Du Lịch

11. Sở Y Tế

12. Sở Giáo Dục và Đào Tạo

13. Sở Khoa Học và Công Nghệ

14. Sở Thông Tin và Truyền Thông

15. Công An Tỉnh

16. Tòa Án Nhân Dân tỉnh

17. Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh

18. Sở Tư Pháp

19. Ban quản lý kinh tế tỉnh/ BQL Dự án huyện, thị xã, thành phố

20. Sở Nội Vụ

21. Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy

 

Số lần đọc: 18892
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan