Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
02.12.2014
Từ ngày 27 đến 29 tháng 11 năm 2014, tại thành phố Huế, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác quản lý tài chính cho các đơn vị dự toán ngành Thống kê. Tham dự Hội nghị có ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế và đội ngũ kế toán trong toàn ngành Thống kê.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Hoài Nam nhấn mạnh: “Việc phổ biến và triển khai các nội dung mới về quản lý tài chính, đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ kế toán trong công tác tham mưu, thực hiện quản lý tài chính liên quan đến các lĩnh vực của ngành Thống kê, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của Ngành trong việc cung cấp số liệu Thống kê kinh tế - xã hội một cách kịp thời, trung thực và đầy đủ”.

Hội nghị được nghe: Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2014; Nhiệm vụ năm 2015; Phổ biến một số văn bản mới về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; Phổ biến các Nghị định, Thông tư liên quan đến quản lý tài sản công; Công tác điiều hành và sử dụng kinh phí điều tra của các đơn vị dự toán trong ngành Thống kê năm 2014, định hướng năm 2015; Dự thảo Quy chế quản lý tài chính đối với các đơn vị thuộc hệ thống ngành Thống kê giai đoạn 2015-2020; Hướng dẫn hoạch toán các nghiệp vụ kế toán cho những đơn vị có dự án đầu tư; Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán MISA (nâng cấp) trong công tác quản lý tài chính cho phù hợp với chế độ tài chính mới ban hành và cơ sở dữ liệu của ngành Thống kê…

Số lần đọc: 794
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan