Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
07.10.2015
Ngày 06 tháng 10 năm 2015, Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học Thống kê) với sự hỗ trợ của Cơ quan Đối tác thống kê vì sự phát triển trong thế kỷ 21 (PARIS21) đã tổ chức Hội thảo Xây dựng Báo cáo quốc gia về hỗ trợ thống kê (CRESS). Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì Hội thảo.
Ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo của các đơn vị trong Tổng cục Thống kê; đại diện thống kê của các Bộ, ngành và đại diện của các đối tác phát triển như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Tại hội thảo, nhóm chuyên gia của PARIS21 đã có 02 bài trình bày về các nội dung liên quan tới CRESS. TS. Romulo A. Virola, chuyên gia quốc tế của PARIS21 đã trình bày tổng quan về CRESS với các nội dung chính: (1) Giới thiệu về PARIS21; (2) Mục đích của hội nghị triển khai CRESS; (3) Khái niệm và phương pháp luận của CRESS; (4) Bảng hỏi CRESS; (5) Một số thách thức; và (6) Kế hoạch tiếp theo về CRESS của Việt Nam. Ths. Đinh Thị Thúy Phương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, chuyên gia trong nước của PARIS21 đã trình bày về Kế hoạch thực hiện CRESS tại Việt Nam với những nội dung chính: (1) Chuẩn bị cho xây dựng CRESS; (2) Thu thập thông tin của CRESS; (3) Biên soạn CRESS; (4) Trình Tổng cục Thống kê về CRESS của Việt Nam; và (5) Phổ biến và truyền thông về CRESS.

Trên cơ sở nội dung do các chuyên gia đã trình bày, ý kiến của các đại biểu tham dự đều thống nhất về sự cần thiết của việc thực hiện CRESS ở Việt Nam. Đồng thời, các đại biểu cũng đưa ra các ý kiến về những khó khăn sẽ gặp phải khi triển khai thực hiện CRESS tại các Bộ, ngành và đặc biệt là các góp ý đối với bảng hỏi thu thập thông tin của CRESS. Đây là những ý kiến góp ý rất có ý nghĩa giúp các chuyên gia hoàn thiện hơn về nội dung và các bảng hỏi thu thập thông tin để có thể triển khai thực hiện CRESS một cách thuận lợi trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, ông Vũ Thanh Liêm ghi nhận các ý kiến đóng góp và chia sẻ của các đại biểu tại Hội thảo. Ông cũng đề nghị, trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Hội thảo, các chuyên gia hoàn thiện các nội dung có liên quan, đặc biệt là các bảng hỏi thu thập thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện cho các đối tượng điền thông tin vào bảng hỏi. Ngoài ra, để thực hiện thành công CRESS ở Việt Nam, các Bộ, ngành và các đối tác phát triển cần hợp tác chặt chẽ với Tổng cục Thống kê và nhóm chuyên gia trong quá trình thực hiện CRESS.

Số lần đọc: 2696
Theo Viện Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan