Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
19.05.2016
Toàn thể công chức, viên chức làm và tham gia hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học ngành Thống kê thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2014- 18/5/2016), thay mặt lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Hội đồng Khoa học và công nghệ ngành Thống kê, tôi thân ái gửi tới các thế hệ công chức, viên chức làm và tham gia hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học ngành Thống kê những lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của ngành Thống kê, các thế hệ công chức, viên chức làm và tham gia hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học ngành Thống kê đã có những đóng góp to lớn trong nghiên cứu tạo ra những sản phẩm và giải pháp khoa học hữu ích, cung cấp luận cứ khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ trong công tác thống kê; đã và đang nghiên cứu vận dụng những thành tựu khoa học thống kê tiên tiến vào các hoạt động thống kê nước nhà. Năng lực Thống kê Việt Nam được nâng cao từ 64,4/100 điểm, xếp thứ 78/142 quốc gia trên thế giới, xếp thứ 7/9 các quốc gia Đông Nam Á năm 2010 lên 82,22/100 điểm, xếp hạng tương ứng là 26/144 và 3/9 vào năm 2015 là có một phần công đóng góp của những người làm, tham gia hoạt động khoa học và công nghệ ngành Thống kê.

Để đưa trình độ thống kê Việt Nam nhanh bắt kịp với trình độ khu vực và thế giới, tôi mong muốn các đơn vị trong thời gian tới cần suy nghĩ và làm tốt một số việc sau đây:

Một là, Tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa đến hoạt động khoa học công nghệ tại đơn vị mình thông qua cơ chế trọng dụng, khuyến khích người tham gia hoạt động khoa học công nghệ, có nhiều sáng kiến và giải pháp công tác trong các hoạt động thống kê...

Hai là, Viện Khoa học Thống kê, với vai trò là tổ chức nghiên cứu khoa học thống kê của ngành, cần tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch nghiên cứu dài hạn, chuyên sâu phục vụ mục tiêu xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 thành công; triển khai ứng dụng các đề tài và nhiệm vụ khoa học đã nghiên cứu vào các hoạt động thống kê...

Cuối cùng, xin chúc những người làm và tham gia hoạt động khoa học và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đóng góp trí tuệ, sức sáng tạo vào sự phát triển khoa học và công nghệ nước nhà nói chung và Tổng cục Thống kê nói riêng bền vững./.

 

Số lần đọc: 3859
Theo Vienthongke.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan