Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
14.11.2016
Sáng ngày 11/11/2016, Tổng cục Thống kê và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) với Tổng cục Thống kê (TCTK). Ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT và ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị của Bộ NN và PTNT và TCTK; các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài ngành đã đến dự và đưa tin.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) với Tổng cục Thống kê (TCTK)

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã nêu “Để không ngừng nâng cao hiệu quả và giá trị của thông tin thống kê, trong những năm vừa qua. TCTK và các Bộ, ngành đã không ngừng đổi mới phương pháp và hoạt động thống kê nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê trên các tiêu thức: Tính phù hợp, tính kịp thời, tính chính xác; khả năng tiếp cận, khả năng giải thích và tính chặt chẽ. TCTK đã không ngừng đổi mới phương pháp luận theo thông lệ quốc tế, phát triển và ứng dụng CNTT trong công tác thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và sử dụng thông tin thống kê. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc khai thác và chia sẻ dữ liệu thông tin thống kê cho các Bộ, ngành.” 

Hiện nay, khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản tạo ra 17-18% GDP của toàn bộ nền kinh tế; có 69,2% lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc trong khu vực nông thôn. Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản trong nhiều năm là khu vực cứu cánh cho tăng trưởng kinh tế. Thông tin thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giúp ích rất nhiều cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ hoạch định những chính sách quan trọng trong thời gian vừa qua.

Để phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa hai cơ quan chặt chẽ, hiệu quả hơn, cần thiết phải có những cam kết chính thức thể hiện trong Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan.

Mục tiêu của Quy chế là (1) Nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Trung ương đến địa phương; đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê; sử dụng hiệu quả nguồn lực của hai cơ quan đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành; (2) Thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nhằm nâng cao hiệu quả công tác thống kê trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong việc thu thập, sử dụng thông tin thống kê, sử dụng hiệu quả nguồn lực của hai cơ quan đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành.

Số lần đọc: 1448
Theo Tổng cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan