Tin nóng
* Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tính thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019. Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân tộc thiểu số và tại Uỷ ban nhân dân cấp xã bắt đầu từ ngày 01/10/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 31/10/2019. * Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta.
25.01.2019
Hôm qua, 23-1, Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác thống kê năm 2019; đồng chí Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Lê Thị Minh Phụng (bên phải) - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thống kê Việt Nam” cho các cá nhân, hôm qua, 23-1.

Năm 2018, ngành thống kê tỉnh bám sát các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh và từng địa phương. Toàn ngành thực hiện gần 30 cuộc điều tra thống kê trong kế hoạch của Tổng cục Thống kê và một số cuộc điều tra phục vụ địa phương. Năm 2019, ngành thống kê tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng thống kê, phân tích, dự báo và kịp thời đề xuất các giải pháp có hiệu quả khi có biến động thị trường để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh; thực hiện tốt tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, các cuộc điều tra thường xuyên của ngành và UBND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê.


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Minh Phụng đề nghị ngành thống kê tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, đảm bảo cung cấp số liệu chính xác, làm tốt công tác dự báo, đề xuất giải pháp cho các cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng cao chất lượng các cuộc điều tra, chọn điều tra viên có tâm, đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chọn đối tượng điều tra đảm bảo tính đại diện, bao quát. Cục Thống kê tỉnh quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ thống kê; tăng cường công tác tuyên truyền thường xuyên tới người dân, doanh nghiệp mục đích, ý nghĩa, nội dung của các cuộc điều tra; chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Dịp này, 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013-2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 3 cá nhân và 1 tập thể được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thành tích xuất sắc trong tổng điều tra kinh tế năm 2017; 6 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thống kê Việt Nam” của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Thùy Trang

Số lần đọc: 639
Website Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan