Tin nóng
27.05.2024

Sáng 24 tháng 5 năm 2024, tại Hội trường cục Thống kê, Cục Thống kê Kiên Giang đã tổ chức “Hội nghị tập huấn lập bảng kê điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024”. Ông Đỗ Huy Công, Cục trưởng Cục Thống kê chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tiếp tại văn phòng Cục Thống kê Kiên Giang có Lãnh đạo Cục Thống kê, Lãnh đạo và chuyên viên các phòng nghiệp vụ Cục, Lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố và công chức chuyên môn với tổng số trên 64 đại biểu tham dự.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Đỗ Huy Công khái quát một số nội dung chính của công tác lập bảng kê hộ và nhấn mạnh lập bảng kê hộ đóng vai trò hết sức quan trọng trong điều tra và thu thập thông tin. Cuộc điều tra này  không chỉ để đánh giá hiệu quả của các chính sách phát triển mà còn để định hướng và điều chỉnh các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước. Đây là cuộc điều tra mẫu quy mô lớn, nhằm thu thập thông tin phục vụ đánh giá tình hình, xây dựng và hoạch định chính sách liên quan đến công tác dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 – 2030; đồng thời làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Tại Hội nghị, Phòng Thu thập thông tin thống kê hướng dẫn các bước trong công tác lập bảng kê hộ bằng phiếu điện tử Capi; hướng dẫn cấp huyện tạo tài khoản và cập nhật địa bàn trên Trang web điều hành tác nghiệp…

Toàn cảnh đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Toàn tỉnh Kiên Giang có 327 địa bàn được chọn mẫu điều tra trên 85 xã, thị của 13 huyện, thành phố với 143 điều tra viên. Để công tác lập bảng kê đạt kết quả tốt, Cục trưởng yêu cầu lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực, huyện, thành phố cần bám sát và tuân thủ theo đúng hướng dẫn lập bảng kê hộ điều tra. Sau hội nghị tập huấn các đơn vị cần chủ động trong việc triển khai công tác lập bảng kê hộ tại địa phương hoàn thành theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo kết quả chất lượng lập bảng kê theo yêu cầu, quy định của Phương án điều tra.

Hội nghị diễn ra trong thời gian 01 ngày với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, toàn bộ đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung lắng nghe, nghiên cứu tài liệu, thảo luận, thống nhất các nghiệp vụ trước khi tiến hành công tác lập bảng kê tại địa bàn./.

 

Số lần đọc: 157
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan