Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
31.10.2013
Từ nguồn ngân sách địa phương, tỉnh Kiên Giang đầu tư hơn 1.141 tỷ đồng xây dựng phát triển hệ thống điện trên 9 xã đảo (không tính đảo Phú Quốc) giai đoạn 2013 - 2020 và định hướng đến năm 2030.
 

Đến năm 2015 Hòn Tre sẽ có điện lưới quốc gia (ảnh: H.Anh).
 

Với việc đầu tư này, đến năm 2015, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện bình quân trên chín xã đảo của tỉnh đạt 98%, trong đó một xã sử dụng điện 24/24 giờ/ngày là xã Hòn Tre (Kiên Hải) và tám xã còn lại là 15/24 giờ/ngày.

Đến năm 2020, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện bình quân trên chín xã đảo đạt hơn 99%, điện sẽ cấp liên tục 24/24 giờ/ngày, nguồn điện chính là nguồn điện diesel. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2013, tiến hành lắp đặt sáu tổ máy phát điện diesel tại sáu đảo gồm: Lại Sơn, Hòn Thơm, Thổ Châu, Hòn Nghệ, Hòn Heo và Tiên Hải.

Đến năm 2015, xã Hòn Tre (trung tâm huyện đảo Kiên Hải) sẽ được cấp điện lưới quốc gia từ đất liền qua đường dây nổi 22 KV dài 13 km từ xã Thổ Sơn (Hòn Đất) đưa ra. Giai đoạn 2016 - 2020, đối với các trạm máy phát điện đã xuống cấp, vị trí nhà máy không thuận lợi, không thể mở rộng, tỉnh sẽ di dời xây dựng nhà máy mới để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt cho một số dảo có đông cư dân sinh sống, dự kiến xây dựng mới 2 trạm phát điện tại Hòn Rổi và Hòn Gầm Ghì thuộc xã Hòn Thơm (Phú Quốc)./.

Hoài Anh

 
Số lần đọc: 752
Theo kiengiang.gov.vn
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan