Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Mức phạt tiền quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt đối với tổ chức thì bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân có cùng một hành vi vi phạm.

Số lần đọc: 1653
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan