Tin nóng
14.07.2021

Cuộc Tổng điều tra Kinh tế 2021 đã bước sang giai đoạn 2

Sau đây mà một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần đọc: 766
Cục thống kê Kiên Giang
Tin liên quan