Tin nóng
25.03.2024
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 175/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước. Quyết định chính thức có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2024.

Kế hoạch ban hành nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Căn cước trên phạm vi cả nước; đồng thời nâng cao nhận thức về Luật Căn cước và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật.

Tải về: Quyết định 175/QĐ-TTg và Kế hoạch triển khai Luật căn cước.

 

Số lần đọc: 94
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan