Tin nóng
17.01.2014

 I - DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VIỆT NAM CẤP I

 

Mã cấp I

TÊN GỌI

00

 - Mầm non

10

 - Tiểu học

20

 - Trung học cơ sở

22

 - Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng

30

 - Trung học phổ thông

40

 - Trung cấp nghề

42

 - Trung cấp chuyên nghiệp

50

 - Cao đẳng nghề

51

 - Cao đẳng

52

 - Đại học

60

 - Thạc sỹ

62

 - Tiến sỹ

 

Số lần đọc: 1923
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan