03.03.2017

Thứ Hai, ngày 06/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

- Xử lý công việc

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

- Xử lý công việc

Thứ Ba, ngày 07/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Dự Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại Cục Thống kê

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Dự Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại Cục Thống kê

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

- Dự Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại Cục Thống kê

Thứ Tư, ngày 08/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Dự Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại Cục Thống kê

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Dự Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại Cục Thống kê

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

- Dự Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại Cục Thống kê

Thứ Năm, ngày 09/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Xử lý công việc

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Xử lý công việc

Thứ Sáu, ngày 10/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Xử lý công việc

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Xử lý công việc

 

Số lần đọc: 432
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan