06.03.2017

Thứ Hai, ngày 27/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Dự Hội nghị tập huấn Điều tra biến động dân số - KHHGĐ 01/04/2017.

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

- Dự Hội nghị tập huấn Điều tra biến động dân số - KHHGĐ 01/04/2017.

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

- Xử lý công việc

Thứ Ba, ngày 28/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

- Dự Hội nghị tập huấn Điều tra biến động dân số - KHHGĐ 01/04/2017.

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Dự Hội nghị tập huấn Điều tra biến động dân số - KHHGĐ 01/04/2017.

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

- Xử lý công việc

Thứ Tư, ngày 29/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Xử lý công việc

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Xử lý công việc

Thứ Năm, ngày 30/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Dự hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế khối hành chính, sự nghiệp tại Cục Thống kê

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Xử lý công việc

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Xử lý công việc

Thứ Sáu, ngày 31/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Xử lý công việc

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Xử lý công việc

 
Số lần đọc: 587
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan