06.03.2017

Thứ Hai, ngày 20/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Họp Tổ giúp việc Tổng điều tra kinh tế năm 2017

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Họp Tổ giúp việc Tổng điều tra kinh tế năm 2017

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Họp Tổ giúp việc Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Thứ Ba, ngày 21/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Xử lý công việc

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Xử lý công việc

Thứ Tư, ngày 22/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Xử lý công việc

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Dự Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại Thành phố Rạch Giá

Thứ Năm, ngày 23/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Xử lý công việc

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Xử lý công việc

Thứ Sáu, ngày 24/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

 - Xử lý công việc

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Xử lý công việc

 
Số lần đọc: 484
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan