06.03.2017

Thứ Hai, ngày 13/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

- Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 01/04/2017

toàn quốc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

- Đi công tác tại huyện Phú Quốc

Thứ Ba, ngày 14/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Họp tại UBND tỉnh.

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

- Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 01/04/2017

toàn quốc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Dự Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại huyện Phú Quốc.

Thứ Tư, ngày 15/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

- Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 01/04/2017

toàn quốc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Dự Hội nghị tập huấn Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại huyện Phú Quốc.

Thứ Năm, ngày 16/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Xử lý công việc

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

- Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 01/04/2017

toàn quốc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Xử lý công việc

Thứ Sáu, ngày 17/03/2017

1. Cục trưởng: Trần Thanh Xuân

 - Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại UBND tỉnh.

2. Phó cục trưởng: Dương Văn Hùng

- Dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 01/04/2017

toàn quốc tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

3. Phó cục trưởng: Đỗ Huy Công

 - Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại UBND tỉnh.

 
Số lần đọc: 429
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan