17.01.2014

Trả lời:

Quyền và nghĩa vụ của người làm công tác thống kê được quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 33 Luật thống kê, bao gồm:

- Người làm công tác thống kê độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê.

- Người làm công tác thống kê có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về thống kê, thực hiện và chịu trách nhiệm về các công việc được phân công.

 

Số lần đọc: 1179
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan