Tin nóng
28.07.2014
 
DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
Tổng số Huyện, thị xã, thành phố: 15, ( Huyện : 12, Thị xã: 0, Thành phố: 3)
STT MÃ SỐ TÊN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
  91 TỈNH KIÊN GIANG
1 899    THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ
2 900    THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
3 902    HUYỆN KIÊN LƯƠNG
4 903    HUYỆN HÒN ĐẤT
5 904    HUYỆN TÂN HIỆP
6 905    HUYỆN CHÂU THÀNH
7 906    HUYỆN GIỒNG RIỀNG
8 907    HUYỆN GÒ QUAO
9 908    HUYỆN AN BIÊN
10 909    HUYỆN AN MINH
11 910    HUYỆN VĨNH THUẬN
12 911    THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
13 912    HUYỆN KIÊN HẢI
14 913    HUYỆN U MINH THƯỢNG
15 914    HUYỆN GIANG THÀNH

 

Số lần đọc: 2648
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan