Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
28.07.2014
ĐON VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH KIÊN GIANG
         

Stt Huyện, Xã

Stt ấp trong tỉnh

Stt ấp trong Huyện

Mã số

Đơn vị Huyện, Thị xã, Thành phố

I     899 Thành Phố Rạch Giá
1     30730 Phường Vĩnh Thanh Vân
  1 1 1 Khu phố 1
  2 2 2 Khu phố 2
  3 3 3 Khu phố 3
  4 4 4 Khu phố 4
      5 Khu phố 5
2     30733 Phường Vĩnh Thanh
  5 5 1 Khu phố Nguyễn Trung Trực
  6 6 2 Khu phố Võ Thị Sáu
  7 7 3 Khu phố Đông Hồ
  8 8 4 Khu phố Nguyễn Công Trứ
  9 9 5 Khu phố Mạc Cửu 
  10 10 6 Khu phố Lý Thường Kiệt
  11 11 7 Khu phố Lê Thị Hồng Gấm
  12 12 8 Khu phố Nguyễn Trãi
3     30736 Phường Vĩnh Quang
  13 13 1 Khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm
  14 14 2 Khu phố Nam Cao
  15 15 3 KKhu phố Võ Trường Toản
  16 16 4 Khu phố Quang Trung
  17 17 5 Khu phố Rạch Giồng
  18 18 6 Khu phố Lý Thái Tổ
  19 19 7 Khu phố Nguyễn Thái Bình
  20 20 8 Khu phố Đồng Khởi
  21 21 9 Khu phố Huỳnh Thúc Kháng
  22 22 10 Khu phố Lê Anh Xuân
4     30739 Phường Vĩnh Hiệp
  23 23 1 Khu phố Thông Chữ
  24 24 2 Khu phố Phi Kinh
  25 25 3 Khu phố Vĩnh Viễn
  26 26 4 Khu phố Dẫy Ốc
      5 Khu phố Vĩnh Phát
5     30742 Phường Vĩnh Bảo
  27 27 1 Khu Phố 1
  28 28 2 Khu Phố 2
  29 29 3 Khu Phố 3
  30 30 4 Khu Phố 4
  31 31 5 Khu Phố 5
6     30745 Phường Vĩnh Lạc
  32 32 1 Khu Phố 1
  33 33 2 Khu Phố 2
  34 34 3 Khu Phố 3
  35 35 4 Khu Phố 4
  36 36 5 Khu Phố 5
7     30748 Phường An Hòa
  37 37 1 Khu Phố 1
  38 38 2 Khu Phố 2
  39 39 3 Khu Phố 3
  40 40 4 Khu Phố 4
  41 41 5 Khu Phố 5
  42 42 6 Khu Phố 6
  43 43 7 Khu Phố 7
8     30751 Phường An Bình
  44 44 1 Khu Phố 1
  45 45 2 Khu Phố 2
  46 46 3 Khu Phố 3
  47 47 4 Khu Phố 4
  48 48 5 Khu Phố 5
  49 49 6 Khu Phố 6
9     30754 Phường Rạch Sỏi
  50 50 1 Khu Phố 1
  51 51 2 Khu Phố 2
  52 52 3 Khu Phố 3
  53 53 4 Khu Phố 6
  54 54 5 Khu Phố 7
10     30757 Phường Vĩnh Lợi
  55 55 1 Khu Phố 1
  56 56 2 Khu Phố 2
  57 57 3 Khu Phố 3
  58 58 4 Khu Phố 4
11     30760 Phường Vĩnh Thông
  59 59 1 Khu Phố 1
  60 60 2 Khu Phố 2
  61 61 3 Khu Phố 3
  62 62 4 Khu Phố 4
  63 63 5 Khu Phố 5
  64 64 6 Khu Phố 6
12     30763 Xã Phi Thông
  65 65 1 Ấp Sóc Cung
  66 66 2 ẤP Phú Hòa
  67 67 3 Ấp Tà Tây
  68 68 4 Ấp Tà Keo Vàm
  69 69 5 ẤP Tà Keo Ngọn
  70 70 6 Ấp Trung Thành
         
II     900 Thị Xã Hà Tiên
1     30766 Phường Tô Châu
  71 1 1 Khu Phố 1
  72 2 2 Khu Phố 2
  73 3 3 Khu Phố 3
  74 4 4 Khu Phố 4
2     30769 Phường Đông Hồ
  75 5 1 Khu Phố 1
  76 6 2 Khu Phố 2
  77 7 3 Khu Phố 3
  78 8 4 Khu Phố 4
  79 9 5 Khu Phố 5
3     30772 Phường Bình San
  80 10 1 Khu Phố 1
  81 11 2 Khu Phố 2
  82 12 3 Khu Phố 3
  83 13 4 Khu Phố 4
  84 14 5 Khu Phố 5
4     30775 Phường Pháo Đài
  85 15 1 Khu Phố 1
  86 16 2 Khu Phố 2
  87 17 3 Khu Phố 3
5     30778 Xã Mỹ Đức
  88 18 1 Ấp Xà Xía
  89 19 2 Ấp Mỹ Lộ
  90 20 3 Ấp Bà Lý
  91 21 4 Ấp Thạch Động
6     30781 Xã Tiên Hải
  92 22 1 Ấp Hòn Tre
  93 23 2 Ấp Hòn Giang
7     30784 Xã Thuận Yên
  94 24 1 Ấp Rạch Núi
  95 25 2 Ấp Rạch Vượt
  96 26 3 Ấp Xoa Ảo
  97 27 4 Ấp Hòa Phầu
  98 28 5 Ấp Ngã Tư
         
III     902 Huyện kiên Lương
1     30787 Thị Trấn Kiên Lương
  99 1 1 Khu phố Ngã Ba
  100 2 2 Khu phố Cư Xá
  101 3 3 Khu phố Lò Bom
  102 4 4 Khu phố Tám Thước
  103 5 5 Khu phố Cư Xá Mới
  104 6 6 Khu phố Xà Ngách
  105 7 7 Khu phố Ba Hòn
  106 8 8 Khu phố Kiên Tân
  107 9 9 Khu phố Hòa Lập
    10 10 Khu phố Lung Kha Na
2     30790 Xã Kiên Bình
  108 11 1 Ấp Kiên Sơn
  109 12 2 Ấp Lung Lớn
  110 13 3 Ấp Kinh 9
  111 14 4 Ấp Cống Tre
  112 15 5 Ấp Kiên Thanh
3     30802 Xã Hòa Điền
  113 16 1 Ấp Kinh 1
  114 17 2 Ấp Núi Trầu
  115 18 3 Ấp Thạnh Lợi
  116 19 4 Ấp Hòa Lạc
  117 20 5 Ấp Cảng
  118 21 6 Ấp Cờ Trắng
  119 22 7 Ấp Hòa Giang
  120 23 8 Ấp Tân Điền
4     30805 Xã Dương Hòa
  121 24 1 Ấp Hòn Heo
  122 25 2 Ấp Bãi Chà Và
  123 26 3 Ấp Bãi Ớt
  124 27 4 Ấp Tà Săng
  125 28 5 Ấp Ngã Tư
  126 29 6 Ấp Mũi Dừa
5     30808 Xã Bình An
  127 30 1 Ấp Hòn Chông
  128 31 2 Ấp Bãi Giếng
  129 32 3 Ấp Ba Trại
  130 33 4 Ấp Ba Núi
  131 34 5 Ấp Rẫy Mới
  132 35 6 Ấp Hòn Trẹm
  133 36 7 Ấp Bình Đông
6     30809 Xã Bình Trị
  134 37 1 Ấp Rạch Đùng
  135 38 2 Ấp Sông Chinh
  136 39 3 Ấp Hố Bường
  137 40 4 Ấp Núi Mây
7     30811 Xã Sơn Hải
  138 41 1 Ấp Hòn Heo
  139 42 2 Ấp Hòn Ngang
8     30814 Xã Hòn Nghệ
  140 43 1 Ấp Bãi Chướng
  141 44 2 Ấp Bãi Nam
         
IV     903 Huyện Hòn Đất
1     30817 Thị Trấn Hòn Đất
  142 1 1 Khu phố Sư Nam
  143 2 2 Khu phố Đầu Doi
  144 3 3 Khu phố Chòm Sao
  145 4 4 Khu p[hố Đường Hòn
  146 5 5 Khu phố Tri Tôn
2     30820 Thị Trấn Sóc Sơn
  147 6 1 Khu phố Thành Công
  148 7 2 Khu phố Thị Tứ
  149 8 3 Khu phố Tà Lúa
  150 9 4 Khu phố Mỹ Phú
  151 10 5 Khu phố Sơn Tiến
  152 11 6 Khu phố Mỹ Hòa
  153 12 7 Khu phố Sơn Thịnh
3     30823 Xã Bình Sơn
  154 13 1 Ấp Vàm Rầy
  155 14 2 Ấp Bình Thuận
  156 15 3 Ấp Thuận An
  157 16 4 Ấp Thuận Tiến
  158 17 5 Ấp Thuận Hòa
4     30826 Xã Bình Giang
  159 18 1 Ấp Tám ngàn
  160 19 2 Ấp Kinh Tư
  161 20 3 Ấp Kinh 9
  162 21 4 Ấp Ranh Hạt
  163 22 5 Ấp Giòng Kè
  164 23 6 Ấp Hợp Thành
  165 24 7 Ấp Mũi Tàu
  166 25 8 Ấp Bình Hòa
  167 26 9 Ấp Láng Cơm
  168 27 10 Ấp Đường Thép
5     30828 Xã Mỹ Thái
  169 28 1 Ấp Thái Tân
  170 29 2 Ấp Mỹ Thái
  171 30 3 Ấp Thái Hưng
  172 31 4 Ấp Thái Thịnh
  173 32 5 Ấp Thái Tiến
6     30829 Xã Nam Thái Sơn
  174 33 1 Ấp Sơn Nam
  175 34 2 Ấp Sơn Thái
  176 35 3 Ấp Sơn Hòa
  177 36 4 Ấp Sơn Bình
  178 37 5 Ấp Hoà Tiến
  179 38 6 Ấp Sơn Tân
  180 39 7 Ấp Hòa Thuận
  181 40 8 Ấp Sơn Lập
  182 41 9 Ấp Sơn An
  183 42 10 Ấp Sơn Thành
7     30832 Xã Mỹ Hiệp Sơn
  184 43 1 Ấp Hiệp Hòa
  185 44 2 Ấp Hiệp Thành
  186 45 3 Ấp Hiệp Trung
  187 46 4 Ấp Hiệp Bình
  188 47 5 Ấp Hiệp Lợi
  189 48 6 Ấp Hiệp Tân
  190 49 7 Ấp Kiên Hảo
8     30835 Xã Sơn Kiên
  191 50 1 Ấp Vàm Răng
  192 51 2 Ấp Tà Lóc
  193 52 3 Ấp Kiên Bình
  194 53 4 Ấp Số 8
9     30836 Xã Sơn Bình
  195 54 1 Ấp Kinh Mới
  196 55 2 Ấp Xẻo Tràm
  197 56 3 Ấp Giàn Gừa
  198 57 4 Ấp Vàm Biển
  199 58 5 Ấp Mương Kinh A
  200 59 6 Ấp Mương Kinh
10     30838 Xã mỹ Thuận
  201 60 1 Ấp Cảng Đất
  202 61 2 Ấp Mỹ Tân
  203 62 3 Ấp Số 4
  204 63 4 Ấp Nguyễn Văn Hanh
  205 64 5 Ấp Sơn Thuận
11     30840 Xã Luỳnh Huỳnh
  206 65 1 Ấp Luỳnh Hùynh
  207 66 2 Ấp Hùynh Sơn
  208 67 3 Ấp Vàm Biển
  209 68 4 Ấp Cây Chôm
12     30841 Xã Thổ Sơn
  210 69 1 Ấp Hòn Sóc
  211 70 2 Ấp Bến Đá
  212 71 3 Ấp Hòn Me
  213 72 4 Ấp Hòn Quéo
  214 73 5 Ấp Hòn Đất
  215 74 6 Ấp Vạn Thanh
13     30844 Xã Mỹ Lâm
  216 75 1 Ấp Tân Điền
  217 76 2 Ấp Hưng Giang
  218 77 3 Ấp Tân Hưng
  219 78 4 Ấp Mỹ Hưng
  220 79 5 Ấp Mỹ Trung
  221 80 6 Ấp Mỹ Bình
  222 81 7 Ấp Mỹ Thạnh
14     30847 Xã Mỹ Phước
  223 82 1 Ấp Đập Đá
  224 83 2 Ấp Tràm Dưỡng
  225 84 3 Ấp Phước Hảo
  226 85 4 Ấp Phước Thạnh
  227 86 5 Ấp Phước Tân
  228 87 6 Ấp Phước Thái
         
V     904 Huyện Tân Hiệp
1     30850 Thị Trấn Tân Hiệp
  229 1 1 Khu phố A
  230 2 2 Khu phố B
  231 3 3 Khu phố Đông Hưng
  232 4 4 Khu phố Đông An
  233 5 5 Ấp Đông Thái
  234 6 6 Ấp Kinh Chín
  235 7 7 Ấp Đông Bình
  236 8 8 Khu phố Đông Tiến
  237 9 9 Ấp Kinh Mười
  238 10 10 Khu phố Kinh B
2     30853 Xã Tân Hội
  239 11 1 Ấp Phú Hội
  240 12 2 Ấp Phú Hòa
  241 13 3 Ấp Tân Vụ
  242 14 4 Ấp Tân Lập
  243 15 5 Ấp Tân Thọ
  244 16 6 Ấp Tân Hưng
  245 17 7 Ấp Tân Hồng
  246 18 8 Ấp Đập đá
  247 19 9 Ấp Phú Hiệp
3     30856 Xã Tân Thành
  248 20 1 Ấp Bình Thành
  249 21 2 Ấp Chí Thành
  250 22  3 Ấp Tân Phú
  251 23 4 Ấp Tân Lộc
  252 24 5 Ấp Tân Lợi
  253 25 6 Ấp Tân Tiến
4     30859 Xã Tân Hiệp B
  254 26 1 Ấp Tân Hà A
  255 27 2 Ấp Tân Hòa A
  256 28 3 Ấp Tân Phát A
  257 29 4 Ấp Tân Phước
  258 30 5 Ấp Tân An
  259 31 6 Ấp Tân Phú
5     30860 Xã Tân Hòa
  260 32 1 Ấp Tân Hà B
  261 33 2 Ấp Tân Hòa B
  262 34 3 Ấp Tân Phát B
  263 35 4 Ấp Tân Thành 
6     30862 Xã Thạch Đông B
  264 36 1 Ấp Kinh Mười A
  265 37 2 Ấp Thạnh Đông
  266 38 3 Ấp Đông Hòa
  267 39 4 Ấp Đông Thạnh
7     30865 Xã Thạnh Đông
  268 40 1 Ấp Kinh 9B
  269 41 2 Ấp Kinh 9A
  270 42 3 Ấp Thạnh Tây
  271 43 4 Ấp Tân Thạnh
  272 44 5 Ấp Thạnh Lộc
  273 45 6 Ấp Đá Nổi B
  274 46 7 Ấp Đá Nổi A
  275 47 8 Ấp Tân Hưng
  276 48 9 Ấp Đông Lộc
8     30868 Xã Tân Hiệp A
  277 49 1 Ấp Kinh 2A
  278 50 2 Ấp Kinh 3A
  279 51 3 Ấp Kinh 4A
  280 52 4 Ấp Kinh 5A
  281 53 5 Ấp Tân Qưới
  282 54 6 Ấp Tân Thạnh
9     30871 Xã Tân An
  283 55 1 Ấp Tân Long
  284 56 2 Ấp Tân An
  285 57 3 Ấp Kinh 2B
  286 58 4 Ấp Kinh 4B
  287 59 5 Ấp Kinh 5B
10     30874 Xã Thạnh Đông A
  288 60 1 Ấp Kinh 7A
  289 61 2 Ấp Kinh 7B
  290 62 3 Ấp Kinh 8A
  291 63 4 Ấp Kinh 8B
  292 64 5 Ấp Đông Phước
  293 65 6 Ấp Đông Thành
  294 66 7 Ấp Thạnh An II
  295 67 8 Ấp Thạnh lợi
11     30877 Xã Thạnh Trị
  296 68 1 Ấp Đông Thọ
  297 69 2 Ấp Đông Thọ A
  298 70 3 Ấp Đông Thọ B
  299 71 4 Ấp Tàu Hơi A
  300 72 5 Ấp Tàu Hơi B
  301 73 6 Ấp Thạnh Trúc
  302 74 7 Ấp Thạnh Trị
  303 75 8 Ấp Thạnh An I
         
VI     905 Huyện Châu Thành
1     30880 Thị Trấn Minh Lương
  304 1 1 Khu phố Minh Phú
  305 2 2 Khu phố Minh An
  306 3 3 Khu phố Minh Lạc
  307 4 4 Khu phố Minh Long
  308 5 5 Khu phố Minh Thành
2     30883 Xã Mong Thọ A
  309 6 1 Ấp Hòa Bình
  310 7 2 Ấp Hòa Thuận I
  311 8 3 Ấp Hòa Thuận II
  312 9 4 Ấp Hòa Ninh
  313 10 5 Ấp Thạnh Hòa
  314 11 6 Ấp Thạnh Lợi
  315 12 7 Ấp Thạnh An
3     30886 Xã Mong Thọ B
  316 13 1 Ấp Phước Ninh
  317 14 2 Ấp Phước Lợi
  318 15 3 Ấp Phước Chung
  319 16 4 Ấp Phước Hòa
  320 17 5 Ấp Phước Tân
4     30887 Xã Mong Thọ
  321 18 1 Ấp Hòa Bình
  322 19 2 Ấp Hòa Tiến
  323 20 3 Ấp Hòa Thọ
  324 21 4 Ấp Hòa An
  325 22 5 Ấp Hòa Phú
5     30889 Xã Giục Tượng
  326 23 1 Ấp Tân Điền
  327 24 2 Ấp Tân Bình
  328 25 3 Ấp Tân Thành
  329 26 4 Ấp Tân Phước
  330 27 5 Ấp Tân Lợi
  331 28 6 Ấp Tân Hưng
  332 29 7 Ấp Minh Tân
  333 30 8 Ấp Tân Tiến
6     30892 Xã Vĩnh Hòa Hiệp
  334 31 1 Ấp Vĩnh Thành A
  335 32 2 Ấp Vĩnh Thành B
  336 33 3 Ấp Sua Đũa
  337 34 4 Ấp Hòa Thuận
  338 35 5 Ấp Vĩnh Thành
7     30893 Xã Vĩnh Hòa Phú
  339 36 1 Ấp Vĩnh Hòa 1
  340 37 2 Ấp Vĩnh Hòa 2
  341 38 3 Ấp Vĩnh Đằng
  342 39 4 Ấp Vĩnh Phú
  343 40 5 Ấp Vĩnh Hội
  344 41 6 Ấp Vĩnh Qưới
8     30895 Xã Minh Hòa
  345 42 1 Ấp Hòa Thạnh
  346 43 2 Ấp Minh Long
  347 44 3 Ấp Minh Tân
  348 45 4 Ấp Minh Hưng
  349 46 5 Ấp An Khương
  350 47 6 Ấp An Binh
  351 48 7 Ấp Bình Lạc
  352 49 8 Ấp Bình Lợi
  353 50 9 Ấp Bình Hòa
  354 51 10 Ấp Hòa Hưng
9     30898 Xã Bình An
  355 52 1 Ấp Minh Phong
  356 53 2 Ấp Xà Xiêm
  357 54 3 Ấp Gò Đất
  358 55 4 Ấp An Ninh
  359 56 5 Ấp An Thành
  360 57 6 Ấp An Thới
  361 58 7 Ấp An Lạc
  362 59 8 Ấp An Bình
  363 60 9 Ấp An Phước
10     30901 Xã Thạnh Lộc
  364 61 1 Ấp Thạnh Hòa
  365 62 2 Ấp Thạnh Hưng
  366 63 3 Ấp Thạnh Bình
  367 64 4 Ấp Hòa Lợi
  368 65 5 Ấp Hòa Lộc
  369 66 6 Ấp Thạnh Yên
  370 67 7 Ấp Hòa Phước
         
VII      906 Huyện Giồng Riềng
1     30904 Thị Trấn Giồng Riềng
  371 1 1 Khu phố Nội Ô
  372 2 2 Khu phố 3
  373 3 3 Khu phố 4
  374 4 4 Khu phố 6
  375 5 5 Khu phố 7
  376 6 6 Khu phố 8
  377 7 7 Khu phố Vĩnh Hòa
  378 8 8 Khu phố Vĩnh Phước
  379 9 9 Khu phố Quang Mẫn
  380 10 10 Khu phố Hồng Hạnh
  381 11 11 Khu phố Kim Liên
2     30907 Xã Thạnh Hưng
  382 12 1 Ấp Thạnh Thanh
  383 13 2 Ấp Phạm Đình Nông
  384 14 3 Ấp Thạnh Xuân
  385 15 4 Ấp Thạnh Tân
  386 16 5 Ấp Thạnh Trung
  387 17 6 Ấp Thạnh Nguyên
  388 18 7 Ấp Thạnh Ngọc
  389 19 8 Ấp Trương Văn Vững
3     30910 Xã Thạnh Phước
  390 20 1 Ấp Thạnh Phú
  391 21 2 Ấp Thạnh Bền
  392 22 3 Ấp Thạnh Qưới
  393 23 4 Ấp Thạnh Đông
  394 24 5 Ấp Thạnh Phong
  395 25 6 Ấp Thạnh Vinh
4     30913 Xã Thạnh Lộc
  396 26 1 Ấp Thạnh An
  397 27 2 Ấp Thạnh Hiệp
  398 28 3 Ấp Thạnh Thắng
  399 29 4 Ấp Thạnh Thới
  400 30 5 Ấp Thạnh Lợi
  401 31 6 Ấp Thạnh Vinh
5     30916 Xã Thạnh Bình
  402 32 1 Ấp Ngã sáu
  403 33 2 Ấp Thạnh Bình
  404 34 3 Ấp Cây Quéo
  405 35 4 Ấp Chà Rào
  406 36 5 Ấp Bờ Xáng
6     30916 Xã Thạnh Hòa
  407 37 1 Ấp Tư Hạt
  408 38 2 Ấp Kênh Tắc
  409 39 3 Ấp Tà Ke
  410 40 4 Ấp Xẻo Mây
  411 41 5 Ấp Trao Tráo
  412 42 6 Ấp Láng Quắm
7     30919 Xã Bàn Thạch
  413 43 1 Ấp Giồng Đá
  414 44 2 Ấp Cây Trôm
  415 45 3 Ấp Trần Tác chiến
  416 46 4 Ấp Rạch Cũ
  417 47 5 Ấp Tà Yểm
  418 48 6 Ấp Láng Sơn
  419 49 7 Ấp Láng Sen
8     30922 Xã Bàn Tân Định
  420 50 1 Ấp Sở Tại
  421 51 2 Ấp Xẻo cui
  422 52 3 Ấp Nguyễn tấn Thêm
  423 53 4 Ấp Tràm Chẹt
  424 54 5 Ấp Nguyễn văn Rổ
  425 55 6 Ấp Trần văn Nghĩa
  426 56 7 Ấp Năm Chiến
9     30925 Xã Ngọc Thành
  427 57 1 Ấp Ngã năm
  428 58 2 Ấp Sáu Trường
  429 59 3 Ấp Kinh Xuôi
  430 60 4 Ấp Ngọc Lợi
  431 61 5 Ấp Sáu Song
  432 62 6 Ấp Ngọc Trung
10     30928 Xã Ngọc Chúc
  433 63 1 Ấp Ngọc An
  434 64 2 Ấp Ngọc Bình
  435 65 3 Ấp Cái Đuốc Lớn
  436 66 4 Ấp Ngọc Tân
  437 67 5 Ấp Ngọc Thạnh
  438 68 6 Ấp Võ Thanh Nguyên
  439 69 7 Ấp Cái Đuốc Nhỏ 
11     30931 Xã Ngọc Thuận
  440 70 1 Ấp Vinh Bắc
  441 71 2 Ấp Ngọc Vinh
  442 72 3 Ấp Đường Lác
  443 73 4 Ấp Vinh Thuận
  444 74 5 Ấp Vinh Đông
12     30934 Xã Hòa Hưng
  445 75 1 Ấp Hòa Mỹ
  446 76 2 Ấp Hòa Tân
  447 77 3 Ấp Hòa Phú
  448 78 4 Ấp Hòa Thành
  449 79 5 Ấp Kinh Giữa
13     30937 Xã Hòa Lợi
  450 80 1 Ấp Hòa A
  451 81 2 Ấp Hòa Hiệp
  452 82 3 Ấp Hòa B
  453 83 4 Ấp Hòa Bình
14     30940 Xã Hòa An
  454 84 1 Ấp Kinh Tràm
  455 85 2 Ấp Trảng Tranh
  456 86 3 Ấp Cây Huệ
  457 87 4 Ấp Thác Lác
  458 88 5 Ấp Xẻo Dầu
15     30943 Xã Long Thạnh
  459 89 1 Ấp Bến Nhất
  460 90 2 Ấp Đồng Tràm
  461 91 3 Ấp Đường Gỗ Vàm
  462 92 4 Ấp Đường Gỗ lộ
  463 93 5 Ấp Xẻo Chác
  464 94 6 Ấp Năm Hải
  465 95 7 Ấp Cây Bàng
  466 96 8 Ấp Cỏ Khía
  467 97 9 Ấp Đường Xuồng
  468 98 10 Ấp Ngã Con
16     30946 Xã Vĩnh Thạnh
  469 99 1 Ấp Vĩnh Lợi
  470 100 2 Ấp Nguyễn Hưởng
  471 101 3 Ấp Nguyễn Vũ
  472 102 4 Ấp Vĩnh Phú
  473 103 5 Ấp Vĩnh Thành
  474 104 6 Ấp Vĩnh Lộc
  475 105 7 Ấp Vĩnh Thanh
17     30947 Xã Vĩnh Phú
  476 106 1 Ấp Danh Thợi
  477 107 2 Ấp Hùynh Tố
  478 108 3 Ấp Vĩnh Phước
  479 109 4 Ấp Lương Trực
18     30949 Xã Hòa Thuận
  480 110 1 Ấp Hòa Bình
  481 111 2 Ấp Hòa lợi
  482 112 3 Ấp Hòa An 
  483 113 4 Ấp Hòa Kháng
  484 114 5 Ấp Bình Quang
  485 115 6 Ấp Mương Đào
  486 116 7 Ấp Hòa Sơn
  487 117 8 Ấp Xẻo Lùng
  488 118 9 Ấp Xẻo Cui
  489 119 10 Ấp Voi Sơn
19     30950 Xã Ngọc Hòa
  490 120 1 Ấp Hòa An B
  491 121 2 Ấp Hòa phú
  492 122 3 Ấp Hai Lành
  493 123 4 Ấp Chín Ghì
  494 124 5 Ấp Hai Tỷ
         
VIII     907 Huyện Gò Quao
1     30952 Thị Trấn Gò Quao
  495 1 1 Khu phố Phước Trung 1
  496 2 2 Khu phố Phước Trung 2
  497 3 3 Khu phố Phước Hưng 1
  498 4 4 Khu phố Phước Hưng 2
  499 5 5 Khu phố Phước Thới
  500 6 6 Khu phố Phước thành Lập
2     30955 Xã Vĩnh hòa Hưng Bắc
  501 7 1 Ấp 1
  502 8 2 Ấp 2
  503 9 3 Ấp 3
  504 10 4 Ấp 4
  505 11 5 Ấp 5
  506 12 6 Ấp 6
  507 13 7 Ấp 7
  508 14 8 Ấp 8
  509 15 9 Ấp 9
  510 16 10 Ấp 10
  511 17 11 Ấp 11
3     30958 Xã Định Hòa
  512 18 1 Ấp Hòa Mỹ
  513 19 2 Ấp Hòa Thanh
  514 20 3 Ấp Hòa Tạo
  515 21 4 Ấp Hòa Thạnh
  516 22 5 Ấp Hòa Hớn
  517 23 6 Ấp Hòa Út
  518 24 7 Ấp Hòa Ấn
  519 25 8 Ấp Hòa Hiếu 1
  520 26 9 Ấp Hòa hiếu 2
  521 27 10 Ấp Hòa Xuân
4     30961 Xã Thới Quản
  522 28 1 Ấp Xuân Bình
  523 29 2 Ấp Xuân Đông
  524 30 3 Ấp Thới Bình
  525 31 4 Ấp Hòa Lễ
  526 32 5 Ấp Thu Đông
  527 33 6 Ấp Hòa Bình
  528 34 7 Ấp Khương Bình
  529 35 8 Ấp Thới Khương
  530 36 9 Ấp Thới Trung
  531 37 10 Ấp Thới Đông
5     30964 Xã Định An
  532 38 1 Ấp An Trung
  533 39 2 Ấp An Phong
  534 40 3 Ấp An Thọ
  535 41 4 Ấp An Hiệp
  536 42 5 Ấp An Trừơng
  537 43 6 Ấp An Hòa
  538 44 7 Ấp An Thuận
  539 45 8 Ấp An Lợi
  540 46 9 Ấp An Hưng
  541 47 10 Ấp An Bình
6     30967 Xã Thủy Liễu
  542 48 1 Ấp Châu Thành
  543 49 2 Ấp Hiệp An
  544 50 3 Ấp Phước Tiền
  545 51 4 Ấp Phước An
  546 52 5 Ấp Hòa An
  547 53 6 Ấp Hòa Thành
  548 54 7 Ấp Thạnh Hòa 1
  549 55 8 Ấp Thạnh Hòa 2
  550 56 9 Ấp Thạnh Hòa 3
7     30970 Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam
  551 57 1 Ấp 1
  552 58 2 Ấp 2
  553 59 3 Ấp 3
  554 60 4 Ấp 4
  555 61 5 Ấp 5
  556 62 6 Ấp 6
  557 63 7 Ấp 7
  558 64 8 Ấp Vĩnh Hòa 1
  559 65 9 Ấp Vĩnh Hòa 2
  560 66 10 Ấp Vĩnh Hòa 3
  561 67 11 Ấp Vĩnh Hòa 4
8     30973 Xã Vĩnh Phước A
  562 68 1 Ấp Phước Minh
  563 69 2 Ấp Bùi Thị Thêm
  564 70 3 Ấp Phước Lợi
  565 71 4 Ấp Phước An
  566 72 5 Ấp Phước Thạnh
  567 73 6 Ấp Phước Tân
  568 74 7 Ấp Phước Bình
  569 75 8 Ấp Phước Hiệp
  570 76 9 Ấp Phước Hòa
9     30976 Xã Vĩnh Phước B
  571 77 1 Ấp Phước Thọ
  572 78 2 Ấp Phước Lập
  573 79 3 Ấp Phước Đạt
  574 80 4 Ấp Phước Nghiêm
  575 81 5 Ấp Phước Thành
  576 82 6 Ấp An Phú
  577 83 7 Ấp An Hòa
10     30979 Xã Vĩnh Tuy
  578 84 1 Ấp Tân Đời
  579 85 2 Ấp Long Đời
  580 86 3 Ấp Chiến Thắng
  581 87 4 Ấp Tiên Phong
  582 88 5 Ấp Vĩnh Hùng
  583 89 6 Ấp Mười Hùng
  584 90 7 Ấp Vĩnh Bình
11     30982 Xã Vĩnh Thắng
  585 91 1 Ấp Thắng Lợi
  586 92 2 Ấp Vĩnh Tiến
  587 93 3 Ấp Vĩnh Thạnh
  588 94 4 Ấp Vĩnh Tân
  589 95 5 Ấp Vĩnh Phong
  590 96 6 Ấp Vĩnh Minh
         
IX     908 Huyện An Biên
1     30985 Thị Trấn Thứ Ba
  591 1 1 Khu phố 1
  592 2 2 Khu phố 2
  593 3 3 Khu phố 3
  594 4 4 Khu phố 4
  595 5 5 Khu phố 5
  596 6 6 Khu phố Đông Quý
2     30988 Xã Tây Yên
  597 7 1 Ấp Thứ Nhất
  598 8 2 Ấp Xẻo Dinh
  599 9 3 Ấp Kinh Dài
  600 10 4 Ấp Rạch Cóc
  601 11 5 Ấp Kênh Xáng
  602 12 6 Ấp Mương Quao
3     30991 Xã Tây Yên A
  603 13 1 Ấp Mương 40
  604 14 2 Ấp Rảy Mới
  605 15 3 Ấp Hai Tốt
  606 16 4 Ấp Mương Chùa
  607 17 5 Ấp Ngã Bát
  608 18 6 Ấp Rọc Lá
4     30994 Xã Nam Yên
  609 19 1 Ấp Ba Biển
  610 20 2 Ấp Ba Biển A
  611 21 3 Ấp Hai Biển
  612 22 4 Ấp Hai Trong
  613 23 5 Ấp Ba Biển B
  614 24 6 Ấp Yên Bình
  615 25 7 Ấp Yên Lợi
  616 26 8 Ấp Hai Xáng
  617 27 9 Ấp Bào Trâm
  618 28 10 Ấp Yên Quý
5     30997 Xã Hưng Yên
  619 29 1 Ấp Bào Môn
  620 30 2 Ấp Lô 15
  621 31 3 Ấp Lô 15A
  622 32 4 Ấp Cái Nước
  623 33 5 Ấp Kinh Mới
  624 34 6 Ấp Rọc Năng
  625 35 7 Ấp Lô 3
  626 36 8 Ấp Lô 2
  627 37 9 Ấp Xẻo Rô
6     31000 Xã Nam Thái
  628 38 1 Ấp Năm Biển A
  629 39 2 Ấp Năm biển B
  630 40 3 Ấp Năm Chùa
  631 41 4 Ấp Bào Láng
  632 42 5 Ấp Sáu Đình
  633 43 6 Ấp Sáu Biển
  634 44 7 Ấp Đồng Giữa
7     31003 Xã Nam Thái A
  635 45 1 Ấp Xẻo Đôi
  636 46 2 Ấp Xẻo Quao A
  637 47 3 Ấp Xẻo Quao B
  638 48 4 Ấp Xẻo Vẹt
  639 49 5 Ấp Bảy Biển
  640 50 6 Ấp Thái Hòa
  641 51 7 Ấp Đồng Giữa
8     31006 Xã Đông Thái
  642 52 1 Ấp Trung Quý
  643 53 2 Ấp Nam Quý
  644 54 3 Ấp Đông Thành
  645 56 4 Ấp Thành Trung
  646 57 5 Ấp Bảy Chợ
  647 58 6 Ấp Trung Xinh
  648 59 7 Ấp Dân Quân
  649 60 8 Ấp Phú Hưởng
  650 61 9 Ấp Phú Lâm
  651 62 10 Ấp Kinh Làng
  652 63 11 Ấp Kinh Làng Đông
  653 64 12 Ấp Kinh 1
  654 65 13 Ấp Kinh 1A
9     31009 Xã Đông Yên
  655 66 1 Ấp Xẻo Đước 1
  656 67 2 Ấp Xẻo Đước 2
  657 68 3 Ấp Xẻo Đước 3
  658 69 4 Ấp Tây Sơn 1
  659 70 5 Ấp Tây Sơn 2
  660 71 6 Ấp Tây Sơn 3
  661 72 7 Ấp Ngã Cạy
  662 73 8 Ấp Cái Nước Ngọn
  663 74 9 Ấp Cái Nước Vàm
  664 75 10 Ấp Kinh 1 B
         
X     909 Huyện An Minh
1     31018 Thị Trấn Thứ Mười Một
  665 1 1 Khu phố 1
  666 2 2 Khu phố 2
  667 3 3 Khu phố 3
  668 4 4 Khu phố 4
2     31021 Xã Thuận Hòa
  669 5 1 Ấp Xẻo Quao
  670 6 2 Ấp Bần A
  671 7 3 Ấp Bần B
  672 8 4 Ấp 8 Biển II
  673 9 5 Ấp 8 Biển I
  674 10 6 Ấp 9A
  675 11 7 Ấp 9B
  676 12 8 Ấp 10 Biển
3     31024 Xã Đông Hòa
  677 13 1 Ấp Minh Hòa
  678 14 2 Ấp Hòa Đông
  679 15 3 Ấp Trung Hòa
  680 16 4 Ấp 7 Xáng
  681 17 5 Ấp 7 Xáng 1
  682 18 6 Ấp 7 Xáng 2
  683 19 7 Ấp 8 Xáng 
  684 20 8 Ấp 8 Xáng 1
  685 21 9 Ấp 9 Chợ
  686 22 10 Ấp 9 Xáng
  687 23 11 Ấp 9 Xáng 1
4     31030 Xã Đông Thạnh
  688 24 1 Ấp Thạnh An
  689 25 2 Ấp Thạnh Hòa
  690 26 3 Ấp Thạnh Phú
  691 27 4 Ấp Thạnh Phong
  692 28 5 Ấp Thạnh Lợi
  693 29 6 Ấp Thạnh Tiến
  694 30 7 Ấp Thạnh Tây A
  695 31 8 Ấp Thạnh Tây B
5     31031 Xã Tân Thạnh
  696 32 1 Ấp Xẻo Lá A
  697 33 2 Ấp Xẻo Lá B
  698 34 3 Ấp Xẻo Ngát A
  699 35 4 Ấp Xẻo Ngát B
  700 36 5 Ấp Xẻo Nhàu A
  701 37 6 Ấp Xẻo Nhàu B
  702 38 7 Ấp Thạnh Thuận
  703 39 8 Ấp Thạnh Tiên
6     31033 Xã Đông Hưng
  704 40 1 Ấp 10 Chợ
  705 41 2 Ấp 10 Hùynh
  706 42 3 Ấp Đông Bình
  707 43 4 Ấp Thành Phụng Đông
  708 44 5 Ấp 10 Chợ A
  709 45 6 Ấp 11 B
  710 46 7 Ấp Thành Phụng Tây
7     31036 Xã Đông Hưng A
  711 47 1 Ấp Thuồng Luồng
  712 48 2 Ấp Ngọc Hải
  713 49 3 Ấp Rọ Ghe
  714 50 4 Ấp Xẻo Đôi
  715 51 5 Ấp Ngọc Thuận
  716 52 6 Ấp Ngọc Hồng
  717 53 7 Ấp Hưng Lâm
  718 54 8 Ấp Ngọc Hòa
8     31039 Xã Đông Hưng B
  719 55 1 Ấp Mười Một A
  720 56 2 Ấp Vàm Xáng
  721 57 3 Ấp Cán Gáo
  722 58 4 Ấp Mười Lăm
  723 59 5 Ấp Ngã Bát
  724 60 6 Ấp Thanh Hùng
  725 61 7 Ấp Danh Coi
9     31042 Xã Vân khánh
  726 62 1 Ấp Mương Đào A
  727 63 2 Ấp Mương Đào B
  728 64 3 Ấp Kim Qui B
  729 65 4 Ấp Kim Qui A
  730 66 5 Ấp Mương Đào C
  731 67 6 Ấp Kinh Năm
10     31045 Xã Vân Khánh Đông
  732 68 1 Ấp Ngọc Hiển
  733 69 2 Ấp Minh Cơ
  734 70 3 Ấp Mương Đào
  735 71 4 Ấp Minh Giồng
  736 72 5 Ấp Ngọc Thành
  737 73 6 Ấp Phong Lưu
11     31048 Xã Vân Khánh Tây
  738 74 1 Ấp Kim Qui A1
  739 75 2 Ấp Cây Gõ
  740 76 3 Ấp Kim Qui A2
  741 77 4 Ấp Phát Đạt
  742 78 5 Ấp Kênh năm Đất sét
         
XI     910 Huyện Vĩnh Thuận
1   1 31051 Thị Trấn Vĩnh Thuận
  743 2 1 Khu phố Vĩnh Đông 1
  744 3 2 Khu phố Vĩnh Đông 2
  745 4 3 Khu phố Vĩnh Phước 1
  746 5 4 Khu phố Vĩnh Phước 2
2     31060  Xã Vĩnh Bình Bắc
  747 6 1 Ấp Bình Minh
  748 7 2 Ấp Hòa Thạnh
  749 8 3 Ấp Hiệp Hòa
  750 9 4 Ấp Bình Hòa
  751 10 5 Ấp Xẻo Gia
  752 11 6 Ấp Nước Chảy
  753 12 7 Ấp Ba Đình
  754 13 8 Ấp Đồng Tranh
  755 14 9 Ấp Đồng Tranh
3     31063  Xã Vĩnh Bình Nam
  756 15 1 Ấp Hòa Thành
  757 16 2 Ấp Bời Lời A
  758 17 3 Ấp Bình Phong
  759 18 4 Ấp Tân Phong
  760 19 5 Ấp Bình Thành
4     31064 Xã Bình Minh
  761 20 1 Ấp Bình Minh
  762 21 2 Ấp Bời Lời B
  763 22 3 Ấp Cái Nứa
5     31069 Xã Vĩnh Thuận
  764 23 1 Ấp Vĩnh Trinh
  765 24 2 Ấp Bờ Xáng
  766 25 3 Ấp Ranh Hạt
  767 26 4 Ấp Kinh 11
  768 27 5 Ấp Kinh 9
  769 28 6 Ấp Kinh 14
  770 29 7 Ấp Kinh 13
  771 30 8 Ấp Kinh 3
  772 31 9 Ấp Đòn Dông
6     31072 Xã Tân Thuận
  773 32 1 Ấp Kinh 1
  774 33 2 Ấp Kinh 1A
  775 34 3 Ấp Lò Rèn
  776 35 4 Ấp Vĩnh Lộc 1
  777 36 5 Ấp Vĩnh Lộc 2
  778 37 6 Ấp Kinh 2
  779 38 7 Ấp Kinh 2A
  780 39 8 Ấp Thắng Lợi
7     31074 Xã Phong Đông 
  781 40 1 Ấp Vĩnh Thạnh
  782 41 2 Ấp Thạnh Đông
  783 42 3 Ấp Cái Nhum
  784 43 4 Ấp Cái Chanh
  785 44 5 Ấp Ruộng Xạ 2
8     31075 Xã Vĩnh Phong
  786 45 1 Ấp Ruộng Xạ 1
  787 46 2 Ấp Cạnh Đền
  788 47 3 Ấp Cạnh Đền 1
  789 48 4 Ấp Cạnh đền 2
  790 49 5 Ấp Căn Cứ
  791 50 6 Ấp Thị Mỹ
  792 51 7 Ấp Cạnh Đền 3
  793 52 8 Ấp Đập Đá 1
  794 53 9 Ấp Đập Đá 2
  795 54 10 Ấp Vĩnh Tây 1
  796 55 11 Ấp Vĩnh Tây 2
         
XII     911 Huyện Phú Quốc
1     31078 Thị trấn Dương Đông
  797 1 1 Khu Phố 1
  798 2 2 Khu Phố 2
  799 3 3 Khu Phố 3
  800 4 4 Khu Phố 4
  801 5 5 Khu Phố 5
  802 6 6 Khu Phố 6
  803 7 7 Khu Phố 7
  804 8 8 Khu Phố 8
  805 9 9 Khu Phố 9
  806 10 10 Khu Phố 10
2     31081 Thị Trấn An Thới
  807 11 1 Khu Phố 1
  808 12 2 Khu Phố 2
  809 13 3 Khu Phố 3
  810 14 4 Khu phố 4
  811 15 5 Khu phố 5
  812 16 6 Khu phố 6
  813 17 7 Khu phố 7
  814 18 8 Khu Phố 8
3     31084 Xã Cửa cạn
  815 19 1 Ấp Lê Bát
  816 20 2 Ấp 2
  817 21 3 Ấp 3
  818 22 4 Ấp 4
4     31087 Xã Gành Dầu
  819 23 1 Ấp Gành Dầu
  820 24 2 Ấp Rạch Vẹm
  821 25 3 Ấp Chuồng Vích
5     31090 Xã Cửa Dương
  822 26 1 Ấp Cây Thông Ngoài
  823 27 2 Ấp Khu Tượng
  824 28 3 Ấp Suối Cát
  825 29 4 Ấp Cây Thông Trong
  826 30 5 Ấp Ong Lang
  827 31 6 Ấp Gành Gió 
  828 32 7 Ấp Bến Tràm
  829 33 8 Ấp Búng Gội
6     31093 Xã Hàm Ninh
  830 34 1 Ấp Rạch Hàm
  831 35 2 Ấp Cây Sao
  832 36 3 Ấp Bải Bổn
  833 37 4 Ấp Bãi vòng
7     31096 Xã Dương Tơ
  834 38 1 Ấp Dương Tơ
  835 39 2 Ấp Cửa Lấp
  836 40 3 Ấp Đường Bào
  837 41 4 Ấp Suối Mây
  838 42 5 Ấp Suối Đá
  839 43 6 Ấp Suối Lớn
8     31099 Xã Hòn Thơm
  840 44 1 Ấp Hòn Rỗi
  841 45 2 Ấp Bãi Chướng
  842 46 3 Ấp Bãi Nam
9     31102 Xã Bãi Thơm
  843 47 1 Ấp Bãi Thơm
  844 48 2 Ấp Đá Chồng
  845 49 3 Ấp Rạch Tràm
  846 50 4 Ấp Xóm Mới
10     31105 Xã Thổ Châu
  847 51 1 Ấp Bãi Ngự
         
XIII     912 Huyện Kiên Hải
1     31108 Xã Hòn Tre
  848 1 1 Ấp 1
  849 2 2 Ấp 2
  850 3 3 Ấp 3
2     31111 Xã Lại Sơn
  851 4 1 Ấp Bãi Nhà A
  852 5 2 Ấp Bãi Nhà B
  853 6 3 Ấp Thiên Tuế
    7 4 Ấp Bãi Bắc
3     31114 Xã An Sơn
  854 8 1 Ấp Cũ Tron
  855 9 2 Ấp An Cư
  856 10 3 Ấp Bãi Ngự
4     31115 Xã Nam Du
  857 11 1 Ấp An Phú
  858 12 2 Ấp An Bình
  859 13 3 Ấp Hòn Mấu
         
XIV     913 Huyện U Minh Thượng
1     31012 Xã Thạnh Yên
  860 1 1 Ấp Xẻo Kè
  861 2 2 Ấp Xẻo Kè A
  862 3 3 Ấp Can Ngọn
  863 4 4 Ấp Can Ngọn A
  864 5 5 Ấp Đặng Văn Do
  865 6 6 Ấp Cạn Vàm
  866 7 7 Ấp Cạn Vàm A
    8 8 Ấp Bờ Dừa
2     31015 Xã Thạnh Yên A
  867 9 1 Ấp Hỏa Ngọn
  868 10 2 Ấp Hỏa Ngọn A
  869 11 3 Ấp Hỏa Vàm
  870 12 4 Ấp Hỏa Vàm A
  871 13 5 Ấp Xẻo Lùng
  872 14 6 Ấp Xẻo Lùng A
  873 15 7 Ấp Lê Minh Bằng
3     31027 Xã An Minh Bắc
  874 16 1 Ấp Công Sự
  875 17 2 Ấp Trung Đoàn
  876 18 3 Ấp Kinh Tư
  877 19 4 Ấp Kinh Năm
  878 20 5 Ấp An Hòa
  879 21 6 Ấp An Thạnh
  880 22 7 Ấp An Hưng
  881 23 8 Ấp An Thoại
  882 24 9 Ấp Minh Thoại
  883 25 10 Ấp Minh Trung
  884 26 11 Ấp Minh Hưng
4     31054 Xã Vĩnh Hòa
  885 27 1 Ấp Vĩnh Tiến
  886 28 2 Ấp Lô 12
  887 29 3 Ấp Cây Bàng
  888 30 4 Ấp Vĩnh Thành
  889 31 5 Ấp Vĩnh Thạnh
  890 32 6 Ấp Hòa Bình
5     31057  Xã Hòa Chánh
  891 33 1 Ấp Vĩnh Hiệp
  892 34 2 Ấp Vĩnh Lập
  893 35 3 Ấp Vĩnh Tân
  894 36 4 Ấp Vĩnh Chánh
  895 37 5 Ấp Chống Mỹ
  896 38 6 Ấp Vĩnh Trung
  897 39 7 Ấp Vĩnh Hưng
  898 40 8 Ấp Dân Quân
6     31066 Xã Minh Thuận
  899 41 1 Ấp Minh Tiến
  900 42 2 Ấp Minh Tiến A
  901 43 3 Ấp Minh Tân 
  902 44 4 Ấp Minh Tân A
  903 45 5 Ấp Minh Dũng
  904 46 6 Ấp Minh Dũng A
  905 47 7 Ấp Minh Cường
  906 48 8 Ấp Minh Cường A
  907 49 9 Ấp Chống Mỹ
  908 50 10 Ấp Minh Kiên
  909 51 11 Ấp Minh Kiên A
  910 52 12 Ấp Minh Thành 
  911 53 13 Ấp Minh Thành A
  912 54 14 Ấp Minh Thượng
  913 55 15 Ấp Minh Thượng A
  914 56 16 Ấp Minh Thượng B
  915 57 17 Ấp Kênh Sáu
         
XV       Huyện Giang Thành
1     30791 Xã Vĩnh Phú
  916 1 1 Ấp Mẹt Lung
  917 2 2 Ấp Mới
  918 3 3 Ấp Đồng Cơ
  919 4 4 Ấp T4
  920 5 5 Ấp T5
2     30793 Xã Vĩnh Điều
  921 6 1 Ấp Cống Cả
  922 7 2 Ấp Đồng Cừ
  923 8 3 Ấp Nha Sáp
  924 9 4 Ấp Vĩnh Lợi
  925 10 5 Ấp Tràm Trổi
  926 11 6 Ấp Tà Êm
3     30796 Xã Tân Khánh Hòa
  927 12 1 Ấp Hòa Khánh
  928 13 2 Ấp Khánh Hòa
  929 14 3 Ấp Tân Thạnh
  930 15 4 Ấp Tiên Khánh
  931 16 5 Ấp Tân Khánh
  932 17 6 Ấp Tân Tiến
  933 18 7 Ấp Khánh Tân
4     30797 Xã Phú Lợi
  934 19 1 Ấp Rạch Gỗ
  935 20 2 Ấp Tà Ten
  936 21 3 Ấp Cả Ngay
  937 22 4 Ấp Giòng Kè
  938 23 5 Ấp Cỏ Quen
5     30799 Xã Phú Mỹ
  939 24 1 Ấp Trà Phô
  940 25 2 Ấp Trà Phọt
  941 26 3 Ấp Trần Thệ
  942 27 4 Ấp Kinh Mới
  943 28 5 Ấp Rạch Dứa
  944 29 6 Ấp Thuận Án

 

Số lần đọc: 32559
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan