Tin nóng
15.09.2020
Doanh nghiệp cung cấp thông tin đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên trang thông tin điện tử https://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn
Số lần đọc: 816
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan