Tin nóng
05.10.2021

Cập nhật 21/10/2021

15. Bên lề Quốc hội: Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thực: https://bnews.vn/ben-le-quoc-hoi-luat-thong-ke-huong-toi-cung-cap-thong-tin-kip-thoi-va-xac-thuc/217664.html

14. Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê: Để nhìn nhận sát thực hơn bức tranh KT-XH của đất nước: https://m.baochinhphu.vn/story.aspx?did=450108

13. Vì sao phải bổ sung quy trình biên soạn GDP, GRDP? https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=450184

12. Đo lường quy mô kinh tế số Việt Nam: https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/do-luong-quy-mo-kinh-te-so-viet-nam-670258/

11. Để con số thống kê kịp thời và thực tế hơn: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/nhung-diem-moi-cua-du-thao-luat-thong-ke-sua-doi-784325.html

10. Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững | Thời báo Tài chính Việt Nam (thoibaotaichinhvietnam.vn) (cập nhật 19/10/2021)

9. Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê - Báo Điện Tử Đại Biểu Nhân Dân (daibieunhandan.vn) (cập nhật 11/10/2021)

8. Vướng nhất nguồn lực thực hiện tại địa chỉ https://daibieunhandan.vn

7. Tổng cục Thống kê bổ sung 36 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia tại địa chỉ https://diendandoanhnghiep.vn

6. Tổng cục Thống kê bổ sung 36 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới (vneconomy.vn)

5. Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững - Thời Báo Tài Chính (thoibaotaichinhvietnam.vn)

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (dangcongsan.vn)

3. Chỉ tiêu thống kê quốc gia - VietNamNet

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (bnews.vn)

1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia (diendandoanhnghiep.vn)

 

 

 

 

Số lần đọc: 895
Tổng cục Thống kê
Tin liên quan