Tin nóng
15.11.2022

Công chức, người lao động Cục Thống kê Kiên Giang sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

                   

Số lần đọc: 824
Ban biên tập Website CTK KG
Tin liên quan