Tin nóng
29.08.2022

    Ngày 23 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2083/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược Thống kê giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Kiên Giang.

     Chi tiết tại đây: Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 23/8/2022

Số lần đọc: 471
Cục thống kê Kiên Giang
Tin liên quan