Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2013 và thay thế Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê.

Số lần đọc: 1471
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan