Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Các biện pháp khắc phục hậu quả khác quy định tại Nghị định này bao gồm:

1. Buộc hủy bỏ báo cáo Thống kê.

2. Buộc đình chỉ cuộc điều tra Thống kê, thu hồi phiếu, biểu điều tra Thống kê; buộc hủy bỏ quyết định điều tra, phương án điều tra; buộc hủy bỏ phiếu, biểu điều tra Thống kê và buộc hủy kết quả điều tra Thống kê.

3. Buộc khôi phục lại phiếu, biểu điều tra, báo cáo Thống kê còn khả năng khôi phục.

4. Buộc đính chính nguồn gốc những thông tin Thống kê đã trích dẫn, phổ biến, đăng tải.

Số lần đọc: 1663
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan