Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Trong trường hợp vi phạm quy định về sử dụng mẫu biểu báo cáo Thống kê, mức xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lập báo cáo Thống kê không đúng với mẫu biểu do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

2. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ báo cáo Thống kê lập không đúng quy định tại khoản 1 Điều này.

Số lần đọc: 1454
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan