Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Phạm vi điều chỉnh về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê như sau :

1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê.

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Vi phạm các quy định về điều tra Thống kê;

b) Vi phạm các quy định về báo cáo Thống kê;

c) Vi phạm các quy định về phổ biến và sử dụng thông tin Thống kê;

d) Vi phạm các quy định về lưu trữ tài liệu Thống kê.

Số lần đọc: 1612
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan