Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Đối với việc vi phạm quy định về phương pháp Thống kê, mức xử phạt được áp dụng như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập báo cáo Thống kê không đúng quy định về phương pháp tính chỉ tiêu trong báo cáo Thống kê;

b) Lập báo cáo Thống kê không đúng quy định về phạm vi thu thập số liệu Thống kê.

2. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc hủy bỏ báo cáo thống kế lập không đúng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

Số lần đọc: 1561
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan