Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Những hình thức xử phạt đối với phạm quy định về khai thác cơ sở dữ liệu Thống kê là:

1. Cảnh cáo đối với hành vi trì hoãn việc cung cấp cơ sở dữ liệu Thống kê ban đầu cho cơ quan Thống kê có thẩm quyền theo quy định.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm việc không cung cấp đầy đủ cơ sở dữ liệu Thống kê ban đầu cho cơ quan thống kê có thẩm quyền theo quy định.

3. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp các điều kiện kỹ thuật để khai thác cơ sở dữ liệu Thống kê.

4. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không cung cấp cơ sở dữ liệu Thống kê ban đầu cho cơ quan thống kê có thẩm quyền theo quy định;

b) Cản trở việc khai thác cơ sở dữ liệu Thống kê.

Số lần đọc: 1450
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan