Tin nóng
29.07.2014

Đáp: Đối với việc vi phạm quy định về yêu cầu chính xác của báo cáo Thống kê, mức xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi lập báo cáo Thống kê không đầy đủ nguồn số liệu theo quy định.

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Giả mạo báo cáo thống kê, khai man số liệu trong báo cáo Thống kê;

b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo Thống kê, khai man số liệu trong báo cáo Thống kê;

3. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ báo cáo thống kê đối với hành vi vi phạm tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Số lần đọc: 1570
Theo Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan