09.09.2014

Trả lời:

Việc xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đáp ứng yêu cầu quản lý của cấp trên;

- Đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành của địa phương;

- Bảo đảm tính đồng bộ giữa các hệ thống chỉ tiêu;

- Bảo đảm tính khả thi, tức là có nguồn thu thập, có thể thu thập được, thu thập một cách chính xác và thu thập được nhưng không quá tốn kém. 

Số lần đọc: 935
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan