09.09.2014

Trả lời:

        Tính đồng bộ và thống nhất giữa các hệ thống chỉ tiêu thống kê được hiểu như sau:

        Các hệ thống chỉ tiêu thống kê bao gồm: (1) Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, (2) Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và (3) Hệ thống chỉ tiêu thống kê của các Bộ, ngành. Tính thống nhất, đồng bộ được thể hiện trên các nội dung sau:

        - Khái niệm;

        - Nội dung;

        - Phạm vi;

        - Phương pháp tính, công thức tính;

        - Phân tổ và nguồn số liệu.

Số lần đọc: 865
Cục Thống kê Kiên Giang
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan