Tin nóng
18.09.2014
Ngày 16/9/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:

- Quyết định số 908/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Quang Phúc, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.

- Quyết định số 909/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Phương Lan, Trưởng ban Ban Biên tập, giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Con số và Sự kiện.

Số lần đọc: 1936
Theo Tổng cục Thống kê
Tin liên quan