Tin nóng
02.10.2023
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 9 năm 2023 tăng 1,85% so với tháng trước và tăng 15,94% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng năm 2023 tăng 12,29% so cùng kỳ năm trước.

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 9 năm 2023 tăng 1,85% so với tháng trước và tăng 15,94% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng năm 2023 tăng 12,29% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 9 năm 2023 tăng 1,45% so với tháng trước và tăng 16,69% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng năm 2023 tăng 4,69% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 9 năm 2023 đạt 95,08% so với tháng trước và bằng 69,89% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 9 năm 2023 tăng 3,10% so với tháng trước và giảm 6,28% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng năm 2023 giảm 7,63% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 9 năm 2023

        - Khai Thác đá:                   394 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.377 Tấn

        - Xay xát gạo:                     241.974 Tấn

        - Bột cá:                              7.776 Tấn

        - Bia                                    4.300 Ngàn lít

        - Quần áo may sẵn:             295 Ngàn cái

        - Giày da:                            5.430 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          11.000 M3

        - Xi măng:                           493.300 Tấn

        - Clinker:                             198.650 Tấn

        - Điện thương phẩm:           327.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           184.593 Tấn

        - Nước máy:                        4.604 Ngàn M3  

 

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH: Ước thực hiện tháng 9 năm 2023 đạt 6.511,49 tỷ đồng tăng 1,60% so với tháng trước và tăng 9,19% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng đạt 57.575,76 tỷ đồng tăng 10,40% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 9 năm 2023 đạt 81 triệu USD tăng 1,57% so với tháng trước và tăng 38,70% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng đạt 648,56 triệu USD tăng 6,39% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 9 năm 2023 đạt 9 triệu USD tăng 5,76% so với tháng trước và giảm 23,08% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng đạt 99,22 triệu USD giảm 15,75% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 9 năm 2023 tăng 0,77% so với tháng trước và tăng 3,13% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 9 tháng tăng 2,94% so cùng kỳ năm trước.

Số lần đọc: 341
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan