Tin nóng
11.10.2013

 

Ngày 8/10/2013, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:

- Quyết định số 1158/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Hoàng, Trưởng phòng Phòng Thống kê Dân số - Văn xã giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định số 1159/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phan Quốc Hùng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

- Quyết định số 1160/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Vũ Thị Thiết, Trưởng phòng Phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Kon Tum.

- Quyết định số 1161/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Mai Hoàng Hồng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn.

- Quyết định số 1162/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Triệu Tiến Ban giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn.

Số lần đọc: 2038
Theo TCTK
Tin liên quan