Tin nóng
11.07.2019
Tải về:
 
1. Thông báo số 108/TB-HĐTDCCTCTK ngày 10/7/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê.
 
2. Công văn số 854/TCTK-TCCB ngày 11/7/2019 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển, xét tuyển.
Số lần đọc: 1351
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan