Tin nóng
25.03.2020

    Cục Thống kê Kiên Giang truyền đạt thông báo số 42/TB-TCTK ngày 13/03/2020 của Tổng cục Thống kê về việc Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019. Ngày 02/3/2020 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 287/QD-BKHDT công nhận kết quả tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019, Tổng cục Thống kê đã đăng danh sách trúng tuyển ký tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2019 ban hành kèm theo quyết định số 287/QD-BKHDT trên trang thông tin điển tử của Tổng cục Thống kê tại địa chỉ: http://www.gso.gov.vn. Thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ công chức theo tinh thần của thông báo./.

Số lần đọc: 1538
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan