Tin nóng
24.11.2023
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 11 năm 2023 tăng 3,43% so với tháng trước và tăng 15,75% so với tháng cùng kỳ năm trước.

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 11 năm 2023 tăng 3,43% so với tháng trước và tăng 15,75% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng năm 2023 tăng 13,43% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 11 năm 2023 tăng 6,67% so với tháng trước và tăng 3,21% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng năm 2023 tăng 4,09% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 11 năm 2023 tăng 15,45% so với tháng trước và bằng 87,86% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 11 năm 2023 tăng 0,91% so với tháng trước và giảm 7,91% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng năm 2023 giảm 8,75% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 11 năm 2023

        - Khai Thác đá:                   398 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.300 Tấn

        - Xay xát gạo:                     191.934 Tấn

        - Bột cá:                              8.160 Tấn

        - Bia                                    5.000 Ngàn lít

        - Quần áo may sẵn:             251 Ngàn cái

        - Giày da:                            5.574 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          11.200 M3

        - Xi măng:                           491.281 Tấn

        - Clinker:                             126.850 Tấn

        - Điện thương phẩm:           335.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           166.916 Tấn

        - Nước máy:                        4.703 Ngàn M3  

 

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH: Ước thực hiện tháng 11 năm 2023 đạt 6.801 tỷ đồng tăng 2,68% so với tháng trước và tăng 13,05% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng đạt 70.981,6 tỷ đồng tăng 10,64% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 11 năm 2023 đạt 74,49 triệu USD tăng 6,25% so với tháng trước và tăng 28,14% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng đạt 787 triệu USD tăng 7,53% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 11 năm 2023 đạt 11,31 triệu USD tăng 4,34% so với tháng trước và tăng 0,27% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 11 tháng đạt 122,8 triệu USD giảm 12,42% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 11 năm 2023 tăng 0,30% so với tháng trước và tăng 3,59% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 11 tháng tăng 3,05% so cùng kỳ năm trước./.

 

Số lần đọc: 291
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan