Tin nóng
23.04.2014
Ngày 21/4/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

 

- Số 282/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Minh Trí, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

- Số 283/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Mỹ, Trưởng phòng Phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định.

- Số 284/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương đối với ông Võ Công Thành đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

- Số 286/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quý Đạt, Phó Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam.

Số lần đọc: 2329
Theo Tổng cục Thống kê
Tin liên quan