Tin nóng
23.08.2023
Ước thực hiện tháng 8 năm 2023 bằng 100,86% so với tháng trước và tăng 2,83% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 8 tháng tăng 2,92% so cùng kỳ năm trước.

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 8 năm 2023 tăng 3,51% so với tháng trước và tăng 10,09% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 8 tháng năm 2023 tăng 12,05% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 8 năm 2023 tăng 4,01% so với tháng trước và tăng 10,13% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 8 tháng năm 2023 tăng 1,01% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 8 năm 2023 đạt 103,35% so với tháng trước và bằng 85,52% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 8 năm 2023 tăng 2,75% so với tháng trước và giảm 7,95% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 8 tháng năm 2023 giảm 8,40% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 8 năm 2023

        - Khai Thác đá:                   374 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.424 Tấn

        - Xay xát gạo:                     247.954 Tấn

        - Bột cá:                              7.609 Tấn

        - Bia                                    4.350 Ngàn lít

        - Quần áo may sẵn:             295 Ngàn cái

        - Giày da:                            5.580 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          11.000 M3

        - Xi măng:                           478.255 Tấn

        - Clinker:                             202.450 Tấn

        - Điện thương phẩm:           330.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           190.914 Tấn

        - Nước máy:                        4.602 Ngàn M3  

 

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH: Ước thực hiện tháng 8 năm 2023 đạt 6.496 tỷ đồng tăng 1,31% so với tháng trước và tăng 11,09% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 8 tháng đạt 51.151,51 tỷ đồng tăng 10,74% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 8 năm 2023 đạt 79 triệu USD tăng 2,90% so với tháng trước và tăng 14,05% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 8 tháng đạt 566,81 triệu USD tăng 2,83% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 8 năm 2023 đạt 11 triệu USD tăng 5,36% so với tháng trước và giảm 22,92% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 8 tháng đạt 92,71 triệu USD giảm 12,60% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 8 năm 2022 tăng 0,86% so với tháng trước và tăng 2,83% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 8 tháng tăng 2,92% so cùng kỳ năm trước.

Số lần đọc: 381
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan