Tin nóng
28.06.2023
Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 6 năm 2023 bằng 100,28% so với tháng trước và tăng 1,86% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 6 tháng tăng 3,1% so cùng kỳ năm trước...

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 6 năm 2023 tăng 2,27% so với tháng trước và tăng  13,74% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng năm 2023 tăng 12,46% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 6 năm 2023 tăng 2,04% so với tháng trước và tăng 3,86% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng năm 2023 giảm 0,49% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 6 năm 2023 bằng 99,31% so với tháng trước và bằng 65,48% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 6 năm 2023 tăng 3,55% so với tháng trước và giảm 4,90% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng năm 2023 giảm 7,55% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 6 năm 2023

        - Khai Thác đá:                   366 Ngàn M3                       

        - Thuỷ sản đông:                 9.055 Tấn

        - Xay xát gạo:                     262.774 Tấn

        - Bột cá:                              6.799 Tấn

        - Bia:                                   3.724 Ngàn lít

        - Giày da:                            5.468 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          10.433 M3

        - Xi măng:                           496.550 Tấn

        - Clinker:                             200.600 Tấn

        - Điện thương phẩm:           335.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           193.456 Tấn

        - Nước máy:                        4.554 Ngàn M3

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH và doanh thu dịch vụ: Ước thực hiện tháng 6 năm 2023 đạt 11.767,80 tỷ đồng tăng 3,75% so tháng trước và tăng 20,82% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng đạt 68.101,04 tỷ đồng tăng 21,57% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 6 năm 2023 đạt 85,9 triệu USD tăng 1,85% so tháng trước và tăng 8,47% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng đạt 410 triệu USD tăng 1,18% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 6 năm 2023 đạt 15,47 triệu USD, tăng 43,37% so với tháng trước và tăng 16,40% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 6 tháng đạt 78 triệu USD, tăng 5,23% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 6 năm 2023 bằng 100,28% so với tháng trước và tăng 1,86% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 6 tháng tăng 3,1% so cùng kỳ năm trước.

 

Số lần đọc: 240
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan