Tin nóng
02.10.2013

Ngày 30/9/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:

- Quyết định số 1064/QĐ-TCTK về việc điều động ông Lưu Thanh Hà, Phó Cục trưởng, Cục Thống kê tỉnh Nam Định đến làm Thống kê viên chính tại Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Tổng cục Thống kê.

- Quyết định số 1065/QĐ-TCTK về việc giao ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

- Quyết định số 1069/QĐ-TCTK về việc giao ông Phạm Hoài Nam, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kế hoạch tài chính.

Số lần đọc: 1606
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan