Tin nóng
25.04.2015
Ngày 20/04/2015, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:

- Quyết định số 46/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Dung, Thống kê viên trung cấp giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kiên Lương.

- Quyết định số 47/QĐ-CTK về việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kiên Lương giữ chức vụ Phó trưởng phòng Thống kê Tổng hợp.

- Quyết định số 48/QĐ-CTK về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Hà, Phó  phòng Thống kê Nông nghiệp giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Kiên Lương.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Số lần đọc: 13446
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan