Tin nóng
26.04.2024
Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 4 năm 2024 tăng 16,51% so với tháng trước và tăng 8,34% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2024 tăng 11,16% so cùng kỳ năm trước.

I. CÔNG NGHIỆP

1. Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp (IIP) tháng 4 năm 2024 tăng 16,51% so với tháng trước và tăng 8,34% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2024 tăng 11,16% so cùng kỳ năm trước.

2. Chỉ số tiêu thụ của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 4 năm 2024  đạt 111,73% so với tháng trước và bằng 98,11% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2024 bằng 93,22% so cùng kỳ năm trước.

3. Chỉ số tồn kho của ngành Công nghiệp chế biến chế tạo tháng 4 năm 2024 đạt 108,75% so với tháng trước và bằng 116,99% so với tháng cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số sử dụng lao động ngành Công nghiệp tháng 4 năm 2024 tăng 1,74% so với tháng trước và giảm 7,15% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2024 giảm 6,14% so cùng kỳ năm trước.

5. Một số sản phẩm Công nghiệp chủ yếu tháng 4 năm 2024

        - Khai Thác đá:                   370 Ngàn M3                                       

        - Thuỷ sản đông:                 8.458 Tấn

        - Xay xát gạo:                     253.143 Tấn

        - Bột cá:                              6.849 Tấn

        - Bia                                    3.500 Ngàn lít

        - Quần áo may sẵn:             390 Ngàn cái

        - Giày da:                            6.085 Ngàn đôi

        - Gỗ MDF:                          10.800 M3

        - Xi măng:                           483.026 Tấn

        - Clinker:                             211.000 Tấn

        - Điện thương phẩm:           345.000 Ngàn KWh

        - Nước đá:                           169.322 Tấn

        - Nước máy:                        4.804 Ngàn M3  

II. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ HH: Ước thực hiện tháng 4 năm 2024 đạt 6.888,26 tỷ đồng giảm 0,57% so với tháng trước và tăng 2,46% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2024 đạt 28.682,50 tỷ đồng, tăng 11,40% so cùng kỳ năm trước.

2. Kim ngạch xuất khẩu: Ước thực hiện tháng 4 năm 2024 đạt 88,02 triệu USD tăng 4,54% so với tháng trước và tăng 0,31% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2024 đạt 290,722 triệu USD tăng 21,26% so cùng kỳ năm trước.

3. Kim ngạch nhập khẩu: Ước thực hiện tháng 4 năm 2024 đạt 15,693 triệu USD tăng 2,70% so với tháng trước và tăng 16,59% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính 4 tháng năm 2024 đạt 52,38 triệu USD tăng 1,23% so cùng kỳ năm trước.

4. Chỉ số giá tiêu dùng: Ước thực hiện tháng 4 năm 2024 tăng 0,28% so với tháng trước và tăng 5,46% so với tháng cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân 4 tháng tăng 4,97% so cùng kỳ năm trước./.

 

Số lần đọc: 64
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan