Tin nóng
10.10.2015
Ngày 07 tháng 10 năm 2015, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:
- Quyết định số 108/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn 05 năm ông Nguyễn Đình Thông, Phó phòng Thống kê Tổng họp, giữ chức vụ Trưởng phòng Thống kê Tổng họp thuộc Cục Thống kê Kiên Giang.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Số lần đọc: 13178
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan