Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
07.02.2014
Ngày 25/01/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 45/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Phong Lan, Trưởng phòng, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, làm chuyên trách công tác Công đoàn tại Văn phòng Công đoàn Cơ quan Tổng cục Thống kê.

- Số 46/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Trần Nghiệp, Thống kê viên, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp.

- Số 47/QĐ-TCTK về việc điều động và bổ nhiệm bà Ngô Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tuyên truyền và Thi đua - Khen thưởng giữ chức vụ Vụ trưởng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Cơ quan Tổng cục Thống kê; Hội đồng Thi đua- Khen thưởng ngành Thống kê và thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác Thi đua - Khen thưởng do Lãnh đạo Tổng cục Thống kê giao.

- Số 48/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Bá Quốc, Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật và Quản trị hệ thống, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tin học Thống kê khu vực III.

- Số 49/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Ngô Văn Mít giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Dương.

- Số 55/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hoài Nam, Phó Vụ trưởng phụ trách, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính. 

- Số 56/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Tổng cục Thống kê.

Số lần đọc: 1080
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan