Tin nóng
* Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê nhà nước gồm: Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời; Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê; Thống nhất về nghiệp vụ, không trùng lặp, không chồng chéo; Công khai, minh bạch và Có tính so sánh. * Hoạt động thống kê nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch, quy hoạch chính sách, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; Đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của cơ quan, tổ chức, cá nhân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/04/2019: * Dân số là gốc rễ của xã hội; * Vì sự phát triển của dân số và tương lai của đất nước; * Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân. * Tích cực tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là góp phần xây dựng tương lai cho đất nước và mỗi chúng ta. * Hộ gia đình cung cấp thông tin đầy đủ về Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 01/04/2019 làm cở sở để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê quốc gia về dân số và nhà ở phục vụ các cấp, các ngành...
24.03.2015
Ngày 19/03/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 151/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Dũng, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến Tre.

- Số 152/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Ba Tri giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến Tre.

- Số 153/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Viết Trường, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai.

- Số 154/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Ngô Thị Thu, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai.

Số lần đọc: 11733
Theo Tổng Cục Thống kê
Ý kiến phản hồi
Họ tên *
Tiêu đề gởi *
Nội dung gởi *
 
Nhập chữ và số ở trên
 
 
Tin liên quan