Tin nóng
24.03.2015
Ngày 19/03/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định:

- Số 151/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Dũng, Quyền Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến Tre.

- Số 152/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Quốc, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Ba Tri giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bến Tre.

- Số 153/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Viết Trường, Phó Cục trưởng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai.

- Số 154/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Ngô Thị Thu, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai.

Số lần đọc: 12485
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan