Tin nóng
30.09.2013

Ngày 27/9/2013, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký:

- Quyết định số 1040/QĐ-TCTK về việc kéo dài thời hạn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh đối với bà Hồ Thị Hồng.

- Quyết định số 1041/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Kim Quyên, Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 1042/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Nguyễn Đình Bửu Quang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 1043/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Cù Sỹ Cương, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Châu Thành, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 1044/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đinh Thế Thập giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình.

- Quyết định số 1045/QĐ-TCTK về việc bổ nhiệm lại có thời hạn ông Phạm Văn Đoan giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Gia Lai.

Số lần đọc: 2721
Theo Tổng Cục Thống kê
Tin liên quan