Tin nóng
12.05.2015
Ngày 04/05/2015, Cục trưởng Cục Thống kê Kiên Giang đã ký:

- Quyết định số 50/QĐ-CTK về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Giồng Riềng, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Giồng Riềng thuộc Cục Thống kê Kiên Giang.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Số lần đọc: 12992
Cục Thống kê Kiên Giang
Tin liên quan